DIVISJONSLEDER BYUTVIKLING

Vi inviterer deg til å ta i bruk din/ditt brede erfaring i å forstå kompleksiteten i Byutviklingsprosjekter og med å tenke morgendagens løsninger og søke spennende allianser internt og eksternt for å møte krevende, gode kunders behov. i en stilling hvor du vil trekke på Rambølls internasjonale erfaring og vil trives med det internasjonale samarbeidet. For denne rollen trenger du erfaring fra oppdragsgjennomføring og ledelse av større oppdrag med minst 10 års erfaring innen prosjektering og/eller prosjekteringsledelse. Er du vår nye Divisjonsleder Byutvikling? Klikk på søkeknappen for å legge inn din søknad.

Inviting bright minds
Vil du bli utfordret faglig og utvikle ekspertisen din i et åpent, fleksibelt og samarbeidsorientert arbeidsmiljø? I Rambøll får du brukt din kunnskap til å skape et bedre samfunn og øke livskvaliteten for menneskene som bor der. Du blir en del av et globalt selskap som har vært i vekst siden oppstarten i 1945. Vi jobber sammen på prosjekter som bidrar til bærekraftig endring, både sosialt, økonomisk og for miljøet.

Bli en del av vår Samferdsel og Byutvikling avdeling
Som vår nye Divisjonsleder Byutvikling blir du en del av Samferdsel og Byutvikling i Rambøll Norge. Som divisjonsleder har du evne og energi til å jobbe strategisk for fag og virksomhet, slippe til talenter og utvikle organisasjonen og kompetansen sammen med de ansatte. Byutviklingsdivisjonen har per i dag ansvar for fagmiljøer innenfor landskapsarkitektur og plan, samt Smart Mobility.

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:
Du får lederansvar for ca.90 medarbeidere fordelt på tre avdelinger. Avdelingene har kontorsteder i Oslo, Fredrikstad, Drammen og Tønsberg.

Divisjonslederen skal bidra til samhandling i prosjekt på tvers av fag og geografi, legge til rette for, og motivere til å styrke og utvikle kompetanse innenfor framtidsrettet og bærekraftig arkitektur, by- og stedsutvikling, samt samferdselsarkitektur og transportløsninger.

Andre viktige oppgaver vil være

  • Gjennomføre prosjektsikring for oppdrag som eies av avdelingen
  • Initiere og lede forbedringsprosesser
  • Initiere og lede utviklingsprosjekter
  • Ivareta faglig og administrativ oppfølging av divisjonen
  • Sikre resultater og kundetilfredshet

Vi støtter den faglige utviklingen din
Medarbeiderne våre er vår viktigste ressurs, og den faglige veksten din en forutsetning for vår suksess. Fra du starter hos oss får du støtten du trenger for å utvikle deg videre. I denne rollen vil det faglige utgangspunktet ditt for eksempel være:

  • Utpreget rolleforståelse i en kompleks organisasjon vektlegges
  • Evne til å forankre overordnede strategier og motivere og mobilisere medarbeiderne
  • Interesse for bredden i divisjonens fagområder og bidra til godt samspill med kunder, interessenter og samarbeidspartnere
  • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk

I denne rollen vil det være en fordel om du også: har relevant ledererfaring, en forretningsorientert profil og evne til å skape merverdi for kunden. Den ideelle kandidaten er utdannet arkitekt, planlegger eller landskapsarkitekt. Du bør også ha erfaring fra oppdragsgjennomføring og ledelse av større oppdrag med minst 10 års erfaring innen prosjektering og/eller prosjekteringsledelse. Du bør også ha et nasjonalt nettverk innenfor arkitektur- og byggenæringen.

Velkommen til vår samferdselsdivisjon
Rambølls 3000 samferdselseksperter samarbeider med myndigheter, entreprenører og kunder for å skape helhetlige samferdselsløsninger - fra flyplasser og broer til tunneler og jernbane. Vi jobber for å sikre at varer og mennesker kan transporteres så effektivt og bærekraftig som mulig. Vi har fokus på Smart Mobility, som løser transportutfordringer ved å integrere byplanlegging, digitalisering og samferdselsløsninger.

Rambøll i Norge
Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 16 kontorer med tilsammen 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter. Hos oss kan du bidra til å skape innovative og bærekraftige løsninger til nytte for kunden, sluttbrukeren og samfunnet.

Slik søker du
Søk via nett, ved å trykke på søkeknappen og laste opp CV, søknad og annen relevant dokumentasjon. Vi ser frem til å høre fra deg. Søknadsfrist: 03-02-2019.

Har du spørsmål?

Kontakt [Markedsenhetsdirektør Terje Dengerud, mobil 905 31 903, eller strategisk leder for produkt – og kompetanseutvikling Siri Legernes, mobil 40458424 dersom du ønsker ytterligere informasjon om stillingen.]

Deadline 2019-02-03
Workplace Oslo

Ramboll

Ramboll
First Floor, Emerald Building
Oud Metha Road
PO Box 116921, Dubai, UAE
Tel:+971 4 334 3616
Fax:+971 4 334 3617

Mail: info@ramboll.ae